Tag Archives: Čištění kanalizace

Nezařazené

Jak na pružinu

Důležité je dbát při používání pružiny na pozvolný posun a na to, aby se pružina tzv. nekroutila – tj., aby se na ní netvořila zauzlení. Ta značí, že přední konec se neotáčí. To je chyba. Posunem pružiny vpřed a vytahování zase zpátky lze dosíci například vytažení předmětů, které mohly odpad ucpat. Bývají to někdy hadry na úklid, omylem vylité do záchodu společně se špinavou vodou, dámské vložky, případně předměty, které upadnou nedopatřením dětem apod.

Úspěch není nikdy dokonalý

Pokud se nám podaří odstranit takovouto větší věc, často dojde k samovolnému uvolnění nahromaděných nečistot a odpad začne fungovat. Přesto musíme dočistit potrubí co nejdál a co nejlépe. Usazeniny, které ulpěly na stěnách potrubí před ucpaným místem, mohou způsobit další brzké problémy. Proto je třeba provést čištění kanalizace nejprve pružinou a pak i chemickým prostředkem (louh), aby se pokud možno usazeniny co nejvíce uvolnily. Pak spláchnout velkým množstvím vody.